Правила ручного переміщення вантажів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 03/09 від “03” вересня 2015 року

 • Директор

  Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі відсутності на підприємстві юридичного відділу або юрисконсульта узгодження проекту нормативного акту здійснюється самостійно керівником.

  На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

  (п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці) (посилання)

ТОВ "КАРЕНТ"

______________________ О.С. Грицюк

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 1

правила ручного переміщення вантажів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці розроблена згідно з вимогами Закону України “Про охорону праці” і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками, до Інструкції можуть вноситись зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника.

1.3. До ручного переміщення вантажів допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці по виконуваній роботі (по основній професії) і ознайомлені з даною інструкцією.

1.4. Робітники, зайняті ручним переміщенням вантажів, повинні проходити наступні інструктажі з охорони праці:

- вступний — при прийнятті на роботу;

- первинний — на робочому місці;

- позаплановий — не рідше одного разу на три місяці;

- позачерговий — при порушенні вимог безпеки, що могли призвести до аварії чи нещасного випадку; при зміні технологічного процесу;

- цільовий — при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом; ліквідації наслідків аварії і катастроф, провадженні робіт, на які оформляється наряд-допуск та інші документи.

1.5. Вантажно-розвантажуальні роботи варто виконувати, як правило, механізованим способом за допомогою підйомно-транспортного устаткування і засобів малої механізації. При відсутності засобів механізації допускається переміщати вантажі вручну з дотриманням норм, установлених чинним законодавством.

1.6. Чоловікам, старше 18 років, дозволяється переносити вручну вантаж масою більше 50 кг при рівній і горизонтальній поверхні.

1.7. Жінки, що виконують вручну навантажувально-розвантажувальні роботи чи перенесення вантажів, можуть переносити:

- вантажі масою до 10 кг — підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину).

- вантажі масою до 7 кг — підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни. При цьому сумарна маса вантажу, переміщуваного протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг.

1.8. Підлітки у віці 16-18 років можуть виконувати навантаження чи розвантаження наволочних вантажів (пісок, щебінь і т. п.), вантажів легкої маси (порожня тара), штучних вантажів ( цегла, черепиця й ін.)

1.9. Навантаження і розвантаження вантажів масою понад 50 кг, а також піднімання їх на висоту більше 3 м повинні бути механізовані.

1.10. Переносити матеріали на носилках можна у виняткових випадках на відстань не більше 50 м по рівному шляху.

1.11. Переміщати балони з киснем і зрідженими пальними газами дозволяється тільки на спеціально виготовлених для цих цілей носилках і візках. При цьому балони повинні бути закріплені в гніздах.

1.12. При навантаженні і розвантаженні вантажів в ящиках, щоб уникнути поранення рук цвяхи і кінці залізної обв'язки, що виступають, необхідно загинати.

1.13. При переміщенні великовагових вантажів по похилій площині слід застосовувати гальмуючі якорі і лебідки.

1.14. Вантажно-розвантажувальні роботи з пилоподібними матеріалами (цемент, вапно, гіпс та ін.) необхідно виконувати механізованим способом.

1.15. При розвантаженні сипучих вантажів з піввагонів люки слід відкривати спеціальними пристосуваннями, що дозволяють знаходитись на безпечній відстані

1.16. При розвантаженні сипучих вантажів з автомобілів-самоскидів, що стоять на насипах, а також при засипанні котлованів ґрунтом, автомобілі-самоскиди необхідно встановлювати на відстані не менше 1 м від брівки природного укосу.

1.17. Місця укладення вантажів повинні мати основу, що забезпечує стійкість транспортних засобів, складованих матеріалів.

1.18. Робоче місце в зоні проведення вантажно-розвантажуальних робіт і на всьому шляху перенесення вантажів у темний час доби повинно мати достатнє освітлення. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії світильників.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Робітник, зайнятий ручним переміщенням вантажів, перед початком роботи повинен:

- одягти спецодяг, засоби індивідуального захисту;

- одержати від майстра ( виконроба) інструктаж про безпечні методи і прийоми праці, та про послідовність виконання виробничого завдання;

- оглянути робоче місце, забрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;

- у темний час доби перевірити освітлення робочого місця і проходів до нього;

- перевірити наявність і справність інструмента і пристосувань.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перед відкриттям бортів вантажних автомобілів варто переконатися в безпечному розташуванні вантажу в кузові. Відкривати борт треба одночасно двом робітникам під контролем водія, при цьому знаходитись слід збоку від борта, що відкривається.

3.2. Автомобіль, що знаходиться під навантаженням чи розвантаженням, повинен бути поставлений на гальма.

3.3. Робітникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних роботах, забороняється:

- запускати двигун автомобіля;

- працювати на автомобілях і причепах з несправними підлогами, бортами і запорами кузова;

-використовувати для ув'язнення вантажів мотузку з протертими місцями і вузлами;

-сідати на борти кузова і кабіну, стояти на підніжці автомобіля;

-знаходитись в кузові автомобіля, причепа при навантаженні вантажів механізми чи з бункерів;

- знаходитися в кузові автомобіля-самоскида. Під час руху автомобіля забороняється навантажувати, вивантажувати, перекладати вантаж з місця на місце, а також пересаджуватися.

3.4. Переміщення вантажів 1-її категорії (масою одного місця менше 80 кг, дрібно штучних, що перевозяться навалом) від складу до місця навантаження чи від місця розвантаження до складу може бути організоване вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує 25 м, а для сипучих вантажів -3,5 м.

3.5. При завантаженні кузова автомобіля навалочним вантажем він не повинен підніматися над бортами кузова (стандартними і нарощеними). При цьому вантаж варто розташовувати рівномірно по всій площині підлоги.

3.6. Поштучні вантажі не підіймаються над бортами кузова, необхідно прив'язувати міцними справними мотузками чи бавовняними канатами. Забороняється застосовувати металеві канати і дріт.

3.7. Ящиковий, бочковий і інший штучний вантаж повинен бути покладений щільно, без проміжків, укріплений чи ув'язнений так, щоб при русі (різкому гальмуванні, зрушенні з місця і крутих поворотах) він не міг переміщатися по підлозі кузова. При наявності проміжків між місцями вантажу варто вставляти між ними міцні дерев'яні прокладки і розпірки.

3.8. При укладенні вантажів у ковзно-бочковій тарі в кілька рядів їх накочують по латах бічною поверхнею. Бочки з рідким вантажем установлюють пробкою нагору. Кожен ряд повинен укладатися на прокладках з дощок з підклинюванням усіх крайніх рядів. Забороняється застосовувати замість клинів інші предмети.

3.9. Вантажі, що перевищують габарити автомобіля автомобіля по довжині на 2 м і більше (довгомірні вантажі), слід перевозити на автомобілях із причепами-розпусками, до яких вантажі повинні надійно кріпитися.

3.10. Забороняється:

перевозити вантажі з кінцями, що виступають за бічні габарити автомобіля;

загороджувати вантажем двері кабіни водія;

вантажити довгомірні вантажі вище стійок.

3.11. При навантаженні довгомірних вантажів (труб, рейок, колод і т. п.) на автомобіль із причепом-розпуском необхідно встановлювати зазор між щитом, встановленим за кабіною автомобіля і торцями вантажу, для того щоб на поворотах і розворотах вантаж не чіплявся за щит. Для запобігання переміщення вантажу вперед при гальмуванні і русі під ухил вантаж повинен бути надійно закріплений.

3.12. Не допускається багатоярусне укладання громіздких вантажів неправильної форми, а також вантажів у неміцній тарі, що може не витримати навантаження верхніх рядів.

3.13. Пилоподібні матеріали, щоб уникнути їх розпилення під час навантаження і вивантаження, необхідно зберігати в бункерах та інших закритих ємностях. Завантажувальні отвори повинні закриватися захисними ґратами, а люки затворами.

3.14. Матеріали, що місять шкідливі чи вибухонебезпечні розчинники, необхідно зберігати в герметично закритій тарі.

3.15. При навантаженні, розвантаженні і переміщенні кислот, лугів та інших отруйних речовин необхідно дотримуватись наступних заходів безпеки:

перед початком роботи кожне місце повинно бути оглянуте. Якщо виявлено незначне ушкодження тари, вантаж необхідно розвантажувати особливо обережно;

переміщати сулії спеціальними візками ( навантажувати і розвантажувати сулії слід тільки вручну);

переносити сулії з кислотою за ручки тільки в міцних кошиках двома робітниками. Забороняється переносити сулії на спині чи на плечах, нахиляти при перенесенні порожні сулії з-під кислоти, тому що в них можуть бути залишки рідини.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Упорядкувати інструменти і пристосування і здати їх для зберігання.

4.2. Повідомити керівників робіт про всі замічені несправності під час роботи.

4.3. Зняти спецодяг,спецвзуття, привести їх у порядок.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У процесі виконання вантажно-розвантажувальних робіт виробничі аварії і нещасні випадки можуть відбутися при:

-складуванні матеріалів і виробів з порушенням вимог технічних умов і стандартів щодо складування для даного виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

-незастосуванні засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць, захисної каски і т. п.);

-непогодженості дій робітників при спільному виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт;

-роботі з несправними інструментами і пристосуваннями;

- перебуванні робітників попереду вантажу, що ковзає по латах;

5.2. При виникненні пожежі необхідно дотримуватись вимог Інструкції з пожежної безпеки;

5.3. При аварії чи нещасному випадку необхідно сповістити про це керівника робіт, який організовує подання першої медичної допомоги потерпілому і прийме рішення про подальші дії та можливості провадження робіт.

5.4. Якщо обстановка загрожує життю і здоров'ю працівників і не грозить розширенням аварії, необхідно її зберігати такою,я кою вона була в момент події.

Директор ТОВ “КАРЕНТ”

______________/Грицюк О.С./

(підпис)

"03" вересня 2015 р.

 

 • Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі відсутності на підприємстві юридичного відділу або юрисконсульта узгодження проекту нормативного акту здійснюється самостійно керівником.

  На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

  (п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці) (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"