Положення про систему управління охороною праці (СУОП) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 02/08 від “02” серпня 2018 року

Керівник 

ТОВ "КАРЕНТ"

______________________ О.С. Грицюк

 

ПОЛОЖЕННЯ

  • ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)

    Корисно про систему управління охороною праці: (посилання)

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Ефективним методом організації охорони праці в установі є системний підхід, тобто об'єднання розрізнених заходів з охорони праці в єдину систему цілеспрямованих дій на всіх рівнях і стадіях управління виробничим процесом шляхом створення і забезпечення функціонування системи управління охороною праці.

 

1.2. Система управління охороною праці (СУОП) - це сукупність дій посадових осіб Товариства, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність по здійсненню відповідних функцій і методів управління трудовим колективом з метою виконання поставлених завдань і заходів з охорони праці.

 

1.3. Метою управління охороною праці є збереження здоров'я і працездатності працівників ТОВ “КАРЕНТ” (далі - Товариство), поліпшення побутових умов праці, попередження травматизму і профзахворювань.

 

1.4. Об'єктом управління охороною праці є діяльність колективу Товариства в цілому по забезпеченню здорових і безпечних умов праці на робочих місцях та загалом в Товаристві.

 

1.5. Управління охороною праці у Товаристві здійснює спеціаліст з охорони праці.

 

1.6. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням СУОП на Товаристві здійснює спеціаліст з охорони праці.

 

1.7. Нормативною базою СУОП є: Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України та інші нормативні акти.

 

 

2. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

2.1. Управління виконанням завдань з охорони праці на Товаристві здійснюється спеціалістом з охорони праці шляхом послідовного виконання таких функцій управління:

1) планування робіт з охорони праці;

2) організація роботи;

3) контроль та аналіз результатів роботи з охорони праці.

 

2.2. Планування робіт з охорони праці установи включає розробку розділу "Умови і охорона праці" під час підготовки колективного договору.

 

2.3. Організація роботи з охорони праці здійснюється шляхом застосування відповідних методів управління: організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних і економічних.

Організаційно-розпорядчий метод включає в себе виконання інструкцій з охорони праці.

Соціально-психологічні методи управління включають в себе: навчання працівників з охорони праці, проведення інструктажів, моральне стимулювання, особистий приклад керівника(ів) щодо виконання вимог охорони праці. Для попередження травматизму слід застосовувати профвідбір і перевіряти профорієнтацію, не допускати до роботи людей у хворобливому стані, вести боротьбу зі шкідливими звичками, підвищувати загальну культуру праці.

Економічні методи управління охороною праці полягають в матеріальному стимулюванні роботи з охорони праці.

 

2.4. Контроль, облік і аналіз роботи з охорони праці на Товаристві здійснює спеціаліст з охорони праці. Основними видами контролю за станом охорони праці є:

- проведення спеціалістом з охорони праці перевірок знань з питань охорони праці серед працівників Товариства;

 

2.5. Фінансування робіт з охорони праці здійснюється за рахунок коштів Товариства.

 

 

Керівник ТОВ “КАРЕНТ”

______________/Грицюк О.С./

(підпис)

"02" серпня 2018 р.

  • Корисно про систему управління охороною праці: (посилання)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"