Програма вступного інструктажу з охорони праці 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 02/08 від “02” серпня 2018 року

Керівник 

Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі відсутності на підприємстві юридичного відділу або юрисконсульта узгодження проекту нормативного акту здійснюється самостійно керівником.

На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

(п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці) (посилання)

ТОВ "КАРЕНТ"

______________________ О.С. Грицюк

 

 

ПРОГРАМА ТА ТРИВАЛІСТЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

 

 

Тема 1. Загальні правила поведінки працівників в приміщеннях ТОВ “КАРЕНТ” (далі – Товариство).

 

Тема 2. Основні положення Закону України „Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України.

 

Форми трудового договору, тривалість робочого часу та часу відпочинку, надурочні роботи. Охорона праці жінок та осіб, молодших 18 років. Порядок відшкодування шкоди нанесеної здоров’ю працівника травмою або професійним захворюванням. Основні положення системи управління охороною праці: обов’язки роботодавця щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці; обов’язки працівників щодо виконання вимог безпеки, дотримання інструкцій з охорони праці; відповідальність працівників за недотримання вимог безпеки; види інструктажів з охорони праці; порядок проведення навчання з питань охорони праці.

 

Тема 3. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

Оптимальні параметри мікроклімату: температура в приміщеннях офісу, відносна вологість, швидкість руху повітря, об’єм та площа на одного працівника. Освітлення: природне, штучне, комбіноване. 

 

Тема 4. Обставини та причини можливого виникнення нещасних випадків на виробництві.

 

Основні причини виникнення нещасних випадків, відповідно до статистичних даних.

Основні види подій нещасних випадків, відповідно до статистичних даних.

 

Тема 5. Порядок розслідуванні та оформлення документів у зв’язку з виникненням нещасного випадку.

 

Порядок дій працівників та адміністрації в разі виникнення нещасного випадку. Документація, яка оформлюється в разі виникнення нещасного випадку. Нещасні випадки пов’язані і не пов’язані з виробництвом. Порядок повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

 

Тема 6. Пожежна безпека.

 

Основні причини пожеж на виробництві відповідно до статистичних даних. Обов’язки працівників щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Порядок повідомлення про пожежу та дії працівників на випадок пожежі. Шляхи евакуації на випадок пожежі. Засоби пожежегасіння та правила користування ними.

 

Тема 7. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.

 

Порядок надання допомоги потерпілим при отруєннях, опіках, розтягненні зв’язок, вивихах, переломах, пораненнях, ураженні електричним струмом.

 

Тривалість вступного інструктажу – 1 година 30 хвилин

 

 

Керівник ТОВ “КАРЕНТ”

______________/Грицюк О.С./

(підпис)

"02" серпня 2018 р.

  • Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі відсутності на підприємстві юридичного відділу або юрисконсульта узгодження проекту нормативного акту здійснюється самостійно керівником.

    На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби.

    (п. 2.8 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці) (посилання)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"