Посадова інструкція завідувача господарства сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1  від "30" травня 2018 року

Керівник  СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача господарства

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 1239)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Завідувач господарства належить до професійної групи "Керівники інших функціональних підрозділів", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 - 1239.

1.2. Завідувач господарства призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника  Товариства.

1.3. Завідувач господарства безпосередньо підпорядковується керівнику  Товариства. За відсутності завідувача господарства його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.4. У своїй діяльності завідувач господарства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • Завідувач господарства:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Керує роботою з приймання, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей, розміщує товарно-матеріальні цінності з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю, сировини, продукції, тощо; заносить в таблицю, встановленої форми, дані щодо виконання зазначеного обов'язку.

2.2. Забезпечує збереження товарно-матеріальних цінностей, дотримання режимів зберігання, правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів.

2.3. Організовує проведення всіх навантажувально-розвантажувальних робіт на території Товариства з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4. Видає продукцію, сировину, добрива, хімікати тощо згідно заявок (специфікацій, товарних накладних, інших документів).

2.5. Здійснює облік і розподіл сільськогосподарської продукції, матеріалів, сировини, тощо.

2.6. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

2.7. Здійснює приймання сільськогосподарської продукції.

2.8. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності.

2.9. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування і зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадженню в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

2.10. Зобов’язується не розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю Товариства.

2.11. Виконує інші завдання за дорученням керівника.

 

 

3. ПРАВА

 

Завідувач господарства має право:

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Завідувач господарства несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За розголошення комерційної таємниці Товариства - в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством України.

 

 

5. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Правила ведення складського господарства.

5.2. Правила обліку, зберігання, руху матеріальних цінностей на складі і правила оформлення супровідних документів на них.

5.3. Правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами.

5.4. Правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи.

5.5. Правила зберігання автотранспортних засобів на автостоянках.

5.6. Правила проведення інвентаризації.

5.7. Правила техніки безпеки і протипожежної безпеки щодо зберігання і переміщення матеріалів і утримання службових приміщень.

5.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.9. Основи законодавства про працю, правила охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду завідувача господарства може бути призначена особа, яка має професійно-технічну освіту і стаж роботи на посаді завідувача господарства не менше 1 р.

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”                                                      ___________/С.М. Степаненко                                                    "30" травня 2018 року

 

 

 

                                              

 

З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис

 

 

 
 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"