Посадова інструкція водія автотранспортних засобів сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від "30" травня 2018 року

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

водія автотранспортних засобів

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 8322)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Водій автотранспортних засобів належить до професійної групи "Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 8322.

1.2. Водій автотранспортних засобів призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

1.3. Водій автотранспортних засобів безпосередньо підпорядковується директору Товариства. За відсутності водія автотранспортних засобів його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника  СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.4. У своїй діяльності водій автотранспортних засобів керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Водій автотранспортних засобів:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії "С", за різних дорожніх умов.

2.2. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.

2.3. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.

2.4. Буксирує автопричіп дозволеною максимальною масою до 2 т.

2.5. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.

2.6. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.

2.7. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.

2.8. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження.

2.9. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності.

2.10. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.

2.11. Виконує регулювальні роботи.

2.12. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.13. Оформлює дорожню документацію.

2.14. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

2.15. Водій автотранспортних засобів зобов'язаний проходити періодичні медичні огляди в порядку та строки, встановлені законодавством.

2.16. Виконує інші доручення безпосереднього керівника.

 

3. ПРАВА

Водій автотранспортних засобів має право:

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Водій автотранспортних засобів несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

 

5. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух.

5.2. Правила дорожнього руху.

5.3. Правила перевезення вантажів (в т. ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу.

5.4. Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії "С" та правила їх технічної експлуатації.

5.5. Будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів.

5.6. Основи керування автотранспортними засобами.

5.7. Можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження.

5.8. Причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення.

5.9. Характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху.

5.10. Порядок проведення технічного обслуговування.

5.11. Правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії.

5.12. Особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше).

5.13. Правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі.

5.14. Правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

5.15. Правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

5.16. Основи законодавства про працю, правила охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду водія автотранспортних засобів може бути призначена особа, яка має повну або базову загальну середню освіту, спеціальну підготовку за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії "С" та пройшла кваліфікаційну атестацію, за відсутності протипоказань за станом здоров’я. Стаж роботи на посаді водія автотранспортних засобів не менше 1 року.

 

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”:                                                   _______________/С.М.Степаненко                                                                            "30" травня 2018 року

 

 
З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"