Посадова інструкція слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від "30" травня 2018 року

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 7233)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (далі за текстом - “слюсар”) належить до професійної групи "Кваліфіковані робітники з інструментом", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 - 7233.

1.2. Слюсар призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Товариства.

1.3. Слюсар безпосередньо підпорядковується директору Товариства. За відсутності слюсаря його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.4. У своїй діяльності слюсар керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією робочою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Слюсар:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Здійснює слюсарну обробку деталей, очищення, промивання і протирання демонтованих деталей.

2.2. Виготовляє нескладні металеві та ізоляційні конструкції.

2.3. Здійснює ремонт, складення і регулювання вузлів та агрегатів середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів з заміною окремих частин і деталей.

2.4. Складає прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни і трактори на колісному ходу і здає їх в експлуатацію відповідно до технічних умов.

2.5. Здійснює ремонт, виконує технічне обслуговування, налагоджує і регулює прості машини та устаткування.

2.6. Розбирає агрегати електрообладнання і приладів.

2.7. Виконує слюсарне оброблення та підганяє вузли та деталі за 11 – 12-м квалітетами (4-5-м класами точності).

2.8. З’єднує та паяє проводи, виготовляє їх і заміняє пошкоджені ділянки.

2.9. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;

2.10. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

2.11. Виконує інші доручення безпосереднього керівника.

 

3. ПРАВА

Слюсар має право:

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх робочих обов'язків.

3.4. Вдосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Слюсар несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх робочих обов'язків, що передбачені цією робочою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

5. СЛЮСАР ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Принцип дії, розташування і призначення устаткування і його вузлів.

5.2. Прийоми виконання робіт з розбирання, ремонту і складання простих вузлів і деталей устаткування.

5.3. Призначення і правила застосування слюсарного і вимірювального інструменту і пристроїв.

5.4. Небезпечні місця в цеху, захисні і запобіжні засоби для роботи з ручним, пневматичним і електрифікованим інструментом.

5.5. Будову сільськогосподарської техніки та устатковання.

5.6. Конструктивні особливості устаткування і машин, які ремонтуються.

5.7. Основи трудового законодавства і організації виробництва;.

5.8. Основи законодавства про працю, правила охорони праці та пожежної безпеки.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду слюсаря може бути призначена особа, яка має професійно-технічну освіту. Стаж роботи на посаді слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування — не менше 1 р.


 

Керівник  СТОВ “АГРІКУЛ”:

________ ______/С.М. Степаненко

 

"30" травня 2018 року

 

З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис












 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"