Справи, що виникають із договорів про надання ритуальних послуг 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • - ст. ст. 1209 – 1211 Цивільного кодексу України;

  Інформативно про зміст понять “ритуальні послуги”, “організація поховання” читати статтю Похиленко І.С. “Правове регулювання надання ритуальних послуг” за (посиланням).

   

 

- Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р.;

 

- Закон України “Про поховання та похоронну справу” від 10.07.2003, №1102-IV;

 

- "Порядок утримання кладовищ та інших місць похованнь", затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р р., № 193;

 

-  Наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. № 194 “Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності”;

 

-  Типового положення про ритуальну службу в Україні, затверджене наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р р., № 193 “Про затвердження нормативно-правових актів відносно реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

 

- Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р р., № 193 “Про затвердження нормативно-правових актів відносно реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

 

- Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховань і ритуального обслуговування населення, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р р., № 193 “Про затвердження нормативно-правових актів відносно реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

 

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

- постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 12.04.1996“Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів”;

 

- витяг із аналізу Судової практики з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009 - 2012 рр.) Верховним Судом України від 01.02.2013р;

 

- Постанова Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди";

- Постанову Верховного суду України від 02.10.2013р., справа №6-88цс13;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.02.2016 р., справа № 6-22730ск15;

 

- Постанова Вищого господарського суду України від 27.04.2016 справа № 905/1451/15.

 

Підсудність

- позовні вимоги до фізичної особи-підприємця пред'являються в суд за місцем його проживання (ст. 27 ЦПК України);

 

- позовні вимоги до юридичної особи пред'являються в суд за місцем знаходження цієї юридичної особи (ст. 27 ЦПК України, ст. 27 ГПК України);

 

-позови по захисту прав споживачів можуть також пред'являтися за місцем проживання споживача або за місцем спричинення шкоди чи виконання договору (ч.5 ст. 28 ЦПК України).

 

Ставка судового збору

За подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою:

 

 • -1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”).

  Хоч Закон України «Про захист прав споживачів» і передбачає звільнення споживачів від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав, але все ж рекомендуємо сплачувати судовий збір, так як судова практика, в основному, дотримується позиції, що спеціальним законом, який визначає підстави для звільнення від сплати судового збору та пільги щодо його сплати є Закон України «Про судовий збір» (в якому не передбачені пільги для споживачів), і саме він підлягає застосуванню.

   

  Дивись Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2013 від 28 листопада 2013 року за (посиланням);

   

  Ухвала Верховного Суду України від 01.03.2016 року, справа № 6-484ц16 за (посиланням);

   

  Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 01 березня 2017 року у справі №465/4917/15-ц за (посиланням).

   

   

 

Позивач

- споживач- фізична особа, яка замовляє надання ритуальних послуг для покійного;

 

- громадські організації (об'єднань) споживачів;

 

- спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів) та його територіальних органів у областях, містах Києві та Севастополі, а на території АР Крим - органу виконавчої влади АР Крим у сфері захисту прав споживачів;

 

- органи місцевого самоврядування.

 

Відповідач

 • - фізична особа-підприємець або юридична особа, що має право на надання ритуальних послуг.

  Для суб'єктів господарювання, які вирішили надавати ритуальні послуги, є обов'язковим укладення відповідного договору із сільським головою або ритуальною службою.

   

  Суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім'я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи - копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; перелік послуг, що пропонуються для надання суб'єктом господарювання; режим роботи та номер телефону.

 

Предмет доказування

 • - факт укладання договору-замовлення на організацію і проведення поховань;

  Варто наголосити, що договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом полежень про безпідставне набуте майно, тому у випадку наявності між сторонами договору говорити про безпідставніст не можна.

   

  Дивитись Постанову Верховного суду України від 02.10.2013р., справа №6-88цс13 за (посиланням);

   

  Постанову Верховного суду України від 25.02.2015р., справа №3-11гс15 за (посиланням).

   

 

- факт ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

 

- факт порушення встановлених Законом вимог до надання ритуальних послуг;

 

- факт порушення прав споживачів (порушення строків надання послуг, обман відносно ціни, ненадання інформації, тощо);

 

- факт звернення особи, що замовляла надання ритуальних послуг для покійного, з вимогами про усунення недоліків надання ритуальних послуг.

 

Приблизний перелік доказів

- договір про надання ритуальних послуг;

 

- квитанції про оплату ритуальних послуг;

 

- рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг;

 

- акт про виявлені недоліки;

 

- претензія особи, що замовляла надання ритуальних послуг для покійного, про усунення недоліків надання ритуальних послуг;

 

- відповідь на претензію.


 • Інформативно про зміст понять “ритуальні послуги”, “організація поховання” читати статтю Похиленко І.С. “Правове регулювання надання ритуальних послуг” за (посиланням).

   

 • Хоч Закон України «Про захист прав споживачів» і передбачає звільнення споживачів від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав, але все ж рекомендуємо сплачувати судовий збір, так як судова практика, в основному, дотримується позиції, що спеціальним законом, який визначає підстави для звільнення від сплати судового збору та пільги щодо його сплати є Закон України «Про судовий збір» (в якому не передбачені пільги для споживачів), і саме він підлягає застосуванню.

   

  Дивись Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2013 від 28 листопада 2013 року за (посиланням);

   

  Ухвала Верховного Суду України від 01.03.2016 року, справа № 6-484ц16 за (посиланням);

   

  Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 01 березня 2017 року у справі №465/4917/15-ц за (посиланням).

   

   

 • Для суб'єктів господарювання, які вирішили надавати ритуальні послуги, є обов'язковим укладення відповідного договору із сільським головою або ритуальною службою.

   

  Суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім'я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи - копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; перелік послуг, що пропонуються для надання суб'єктом господарювання; режим роботи та номер телефону.

 • Варто наголосити, що договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом полежень про безпідставне набуте майно, тому у випадку наявності між сторонами договору говорити про безпідставніст не можна.

   

  Дивитись Постанову Верховного суду України від 02.10.2013р., справа №6-88цс13 за (посиланням);

   

  Постанову Верховного суду України від 25.02.2015р., справа №3-11гс15 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"