Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої виконавцем ритуальних послуг 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Святошинського районного суду міста Києва

01032, м. Київ, вул. Жилянська, 142

 

Позивач: Гарматний Петро Денисович,

Адреса: 03170, м. Київ, вул. Бетховена, 17, кв. 5

тел. (044) 532 56 63

 

Відповідач: Комунальне підприємство «Сумний Янгол»,

код за ЄДРПОУ: 5464656465

Адреса: 04208, м. Київ, вул. Газопровідна, 11,

тел. (044) 668 65 65

 

Ціна позову: 5270,30 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

 

 • В лютому 2017 року померла мати позивача - Гарматна Ганна Федорівна. Оформленням її смерті, підготовкою до її поховання, самим похованням займався позивач особисто.

  Інформативно про зміст понять “ритуальні послуги”, “організація поховання” читати статтю Похиленко І.С. “Правове регулювання надання ритуальних послуг” за (посиланням).

   

 

Додаток № 1: доказ факту смерті - Копія свідоцтва про смерть Іваненко С.А.

 

 • 13 лютого 2017 року позивач замовив ряд ритуальних послуг в КП «Сумний Янгол», озвучена вартість яких складала (529 грн 22 коп.. + 153 грн. 29 коп.) 682 грн. 61 коп. При замовленні послуг ніякі документи позивачем не складалися, не підписувалися. На прохання надати чек або інший документ, який би посвідчував те, що були сплачені грошові кошти, було отримано відмову.

  З механізмом формування вартості та економічно обгрунтованих тарифів (цін) на ритуальні послуги, предмети ритуальної належності можна ознайомитись в Єдиній методиці визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженій Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. № 194 за (посиланням).

 

Після проведення ритуальних процедур позивач отримав копії рахунків-замовлень в 2 бюро КП «Сумний Янгол» 2го кладовища. В зазначених рахунках-замовленях були вказані послуги, які не замовлялися і які безпосередньо не надавалися відповідачем.

 

Додаток № 2, №3: докази включення у рахунки послуг, які не замовлялись —

Копія рахунку-замовлення № 001234 та копія рахунку-замовлення № 001235.

Для перевірки розбіжностей позивач отримав у КП  «Сумний Янгол» - головному відділенні, де ведеться бухгалтерія та інша документація, що дозволяє перевірити замовлення, дублікат рахунків-замовлень на поховання своєї матері Гарматної Ганни Федорівни.

 

Додаток № 4, №5: докази дійсної вартості ритуальних послуг - Копія

рахунку-замовлення № 004321 та копія рахунку-замовлення № 004322.

 

При порівнянні цих рахунків-замовлень було виявлено, що сума, яку позивач сплатив, реально перевищує вартість тих послуг, які було надано при проведені захоронення. Тобто, сума замовлення, яку оплатив позивач за послуги, не відповідає їх дійсній вартості.

 

Таким чином, відповідач безпідставно збагатився на суму:

 

682 грн. 61 коп. – (87грн. 44 коп. + 324 грн. 87 коп. ) = 270 грн. 30 коп.

 

Додаток № 6: доказ наявності розбіжностей у рахунках — Таблиця порівняння рахунків замовлень.

 

 • Відповідно до положень ст. 1213 ЦК України, відповідач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно.

  Варто наголосити, що договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом полежень про безпідставне набуте майно, тому у випадку наявності між сторонами договору говорити про безпідставніст не можна.

   

  Дивитись Постанову Верховного суду України від 02.10.2013р., справа №6-88цс13 за (посиланням);

   

  Постанову Верховного суду України від 25.02.2015р., справа №3-11гс15 за (посиланням).

   

 

Таким чином, скориставшись тим станом, в якому людина перебуває при втраті близьких, працівниками КП  «Сумний Янгол» була привласнена частина грошових коштів позивача.

 

Для відновлення порушених прав позивач звертався до органів прокуратури та поліції, в управління Держпродспоживслужби. Так, в результаті перевірки заяв вказана позивачем інформація підтвердилась, а також було встановлено додаткові факти вчинення правопорушень з боку працівників КП  «Сумний Янгол» під час оформлення документів на захоронення. Посадові особи КП  «Сумний Янгол» були притягнуті до адміністративної відповідальності, до КП  «Сумний Янгол» застосовані санкції, передбачені Законом України “Про захист прав споживачів”.

 

Додаток №7, №8: доказ звернення до правоохоронних органів —

Копія відповіді Прокурора м. Києва, копія відповіді ГУ НП у м. Києві.

 

Протиправними діями представників КП  «Сумний Янгол» позивачу була спричинена моральна шкода, яка виявилась у душевних стражданнях, яких він зазнав у зв'язку із протиправними діями відповідача щодо нього.

 

Додаток №9: доказ факту завдання душевних страждань — Копія довідки з лікарні.

 

Заподіяну моральну шкоду позивач оцінюю в 5000 (п’ять тисяч) грн.

 

На підставі викладеного, відповідно до ст. ст. 16, 23, 1167, 1172, 1213 ЦК України, керуючись ст. ст. 3, 119 ЦПК України,

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

Стягнути з відповідача безпідставно набуте майно – гроші в сумі 270 грн. 30 коп.

 

 • Стягнути з відповідача 5000 грн. – компенсацію за моральну шкоду.

  Судова практика дотримується позиції, що у спорах про захист прав споживачів чинне цивільне законодавство передбачає відшкодування моральної шкоди у тих випадках, якщо її заподіяння було небезпечне для життя і здоров'я людей, тому суд може відмовити у задоволенні цієї вимоги.

   

  Дивись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 12 липня 2017 року у справі № 524/2311/16-ц за (посиланням).

   

 

Стягнути з відповідача судові витрати.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про смерть

2. Копія рахунку-замовлення № 001234, 1 арк..

3. Копія рахунку-замовлення № 001235, 1 арк.

4. Копія дублікату рахунку-замовлення № 004321, 1 арк.

5. Копія дублікату рахунку-замовлення № 004322, 1 арк.

6. Таблиця порівняння рахунків- замовлень, 1 арк.

7. Копія відповіді Прокурора м. Києва — 1 арк.

8. Копія відповіді ГУ НП у м. Києві - 1 арк.

9. Копія довідки з лікарні - 1 арк.

 • 10. Копія квитанції про сплату судового збору — 1 арк.

  Хоч Закон України «Про захист прав споживачів» і передбачає звільнення споживачів від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав, але все ж рекомендуємо сплачувати судовий збір, так як судова практика, в основному, дотримується позиції, що спеціальним законом, який визначає підстави для звільнення від сплати судового збору та пільги щодо його сплати є Закон України «Про судовий збір» (в якому не передбачені пільги для споживачів), і саме він підлягає застосуванню.

   

  Дивись Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2013 від 28 листопада 2013 року за (посиланням);

   

  Ухвала Верховного Суду України від 01.03.2016 року, справа № 6-484ц16 за (посиланням);

   

  Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 01 березня 2017 року у справі №465/4917/15-ц за (посиланням).

   

   

11. Копія позовної заяви з додатками для відповідача, 10 арк.

 

«21» квітня 2017 р.______________ Гарматний П.Д.

 • Інформативно про зміст понять “ритуальні послуги”, “організація поховання” читати статтю Похиленко І.С. “Правове регулювання надання ритуальних послуг” за (посиланням).

   

 • З механізмом формування вартості та економічно обгрунтованих тарифів (цін) на ритуальні послуги, предмети ритуальної належності можна ознайомитись в Єдиній методиці визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженій Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. № 194 за (посиланням).

 • Варто наголосити, що договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом полежень про безпідставне набуте майно, тому у випадку наявності між сторонами договору говорити про безпідставніст не можна.

   

  Дивитись Постанову Верховного суду України від 02.10.2013р., справа №6-88цс13 за (посиланням);

   

  Постанову Верховного суду України від 25.02.2015р., справа №3-11гс15 за (посиланням).

   

 • Судова практика дотримується позиції, що у спорах про захист прав споживачів чинне цивільне законодавство передбачає відшкодування моральної шкоди у тих випадках, якщо її заподіяння було небезпечне для життя і здоров'я людей, тому суд може відмовити у задоволенні цієї вимоги.

   

  Дивись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 12 липня 2017 року у справі № 524/2311/16-ц за (посиланням).

   

 • Хоч Закон України «Про захист прав споживачів» і передбачає звільнення споживачів від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав, але все ж рекомендуємо сплачувати судовий збір, так як судова практика, в основному, дотримується позиції, що спеціальним законом, який визначає підстави для звільнення від сплати судового збору та пільги щодо його сплати є Закон України «Про судовий збір» (в якому не передбачені пільги для споживачів), і саме він підлягає застосуванню.

   

  Дивись Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2013 від 28 листопада 2013 року за (посиланням);

   

  Ухвала Верховного Суду України від 01.03.2016 року, справа № 6-484ц16 за (посиланням);

   

  Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 01 березня 2017 року у справі №465/4917/15-ц за (посиланням).

   

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"